Kraj 39A, 21325, Tučepi, HR  |  e-mail: marinatucepi@st.t-com.hr

Hrvatski English
 
Image
Image

PROJEKT EKO MARINA TUČEPI

Projekt rekonstrukcije postojeće luke i dogradnja luke nautičkog turizma.

Image

PROJEKT EKO MARINA TUČEPI

Rekonstrukcija postojeće luke i izgradnja luke nautičkog turizma

Tučepi d.o.o. (tvrtka u 100% vlasništvu Općine Tučepi) potpisala je sa Splitsko – dalmatinskom županijom ugovor o koncesiji na 20 godina, kojim je obuhvaćeno i proširenje postojeće luke za 80 novih nautičkih vezova.

Financiranje projekta planira se najvećim dijelom ostvariti sredstvima Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije, koja bi bila nositelj projekta budući da je kroz izmjene i dopune županijskog  Prostornog plana kompletan akvatorij definiran kao luka otvorena za javni promet (s nautičkim, komunalnim  i ribarskim vezovima).

Glavna svrha koncepta eko marine je uspostaviti uvjete za razvoj nautičkog turizma i optimizaciju turističkog prometa kroz implementaciju sveobuhvatnih ekoloških rješenja, koja pomažu unaprijediti razvoj turizma.

Prema dokumentima prostornog uređenja koji su na snazi, projekt predviđa izgradnju 80 novih nautičkih vezova i modernizaciju 25 postojećih vezova u skladu s ekološkim standardima.

Kako bi se povećali ukupni prihodi i konkurentnost samog projekta, isti uključuje i razvoj dodatnih sadržaja i usluga kako bi se zadovoljile potrebe nautičara (kuhinja, usluge koje pokrivaju manje popravke, tečajevi jedrenja, ronjenja, fitness centri, zabavni sadržaji, itd).

Osim toga, projekt uključuje razvoj infrastrukture potrebne za ekološki turizam unutar marine, kao i stvaranje uvjeta za razvoj eko-nautičkog turizma.

Image
Image
Image
Image
Image

Splitsko - dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća teritorij povijesne regije Dalmacije i lako je dostupna autocestom Zagreb-Split-Dubrovnik ili preko međunarodne zračne luke Split.

Najvažnija gospodarska aktivnost Županije je turizam. U 2021. godini ostvareno je oko 2.3 milijuna turističkih dolazaka i oko 13.5 milijuna noćenja što čini 19% ukupnih noćenja ostvarenih u 2021. godini u Hrvatskoj.

Image
Image
Image

Prema dokumentima prostornog uređenja koji su na snazi, projekt predviđa izgradnju 80 novih nautičkih vezova i modernizaciju 25 postojećih vezova u skladu s ekološkim standardima.

Kako bi se povećali ukupni prihodi i konkurentnost samog projekta, isti uključuje i razvoj dodatnih sadržaja i usluga kako bi se zadovoljile potrebe nautičara (gastronomska ponuda, usluge koje pokrivaju manje popravke, tečajevi jedrenja, ronjenja, zabavni sadržaji, itd).

Osim toga, projekt uključuje razvoj infrastrukture potrebne za ekološki turizam unutar marine, kao i stvaranje uvjeta za razvoj eko-nautičkog turizma.

Image
Image
Image
Image
Image

Splitsko - dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća teritorij povijesne regije Dalmacije i lako je dostupna autocestom Zagreb-Split-Dubrovnik ili preko međunarodne zračne luke Split.

Najvažnija gospodarska aktivnost Županije je turizam. U 2021. godini ostvareno je oko 2.3 milijuna turističkih dolazaka i oko 13.5 milijuna noćenja što čini 19% ukupnih noćenja ostvarenih u 2021. godini u Hrvatskoj.

Image

Eko marine podižu razinu kvalitete nautičkog turizma i pomažu očuvanju prirode za buduće naraštaje. Ponosni smo što će naša marina uskoro postati eko marina!

Image

Eko marine podižu razinu kvalitete nautičkog turizma i pomažu očuvanju prirode za buduće naraštaje. Ponosni smo što će naša marina uskoro postati eko marina!

Image

Dogovorite sastanak:

Dogovorite sastanak:

Image
TUČEPI, d.o.o.
Kraj 39A, 21325 Tučepi (Općina Tučepi)
OIB: 25263140544, MBS: 060169208
Upis u registar: Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital: 37.300,00 kuna / 4.950,56 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti.
IBAN: HR1724070001100581244 kod OTP banka d.d., BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X
Osoba ovlaštena za zastupanje, direktor: Nikša Visković

Kontakt:

 
Direktor: Nikša Visković
 
Lučki redari:
 
Luka Vitlić (7:00-15:00)
 
Mateo Sunara (15:00-22:00)
Image
Hrvatski English

  

Marina Tučepi
Kraj 39A, 21325 Tučepi