Važni dokumenti

Važeća putovnica ili osobna iskaznica. Kako bi plovili hrvatskim vodama, skiperi moraju također imati odgovarajuću dozvolu / potvrdu za plovidbu; dozvola za pomorsku radijsku telefonsku postaju je također obvezna.